Διπλώματα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (Β)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας.

 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Αστυνομική ταυτότητα ή ταυτότητα και άδεια παραμονής για χώρες Ε.Ε. ή διαβατήριο και άδεια παραμονής για χώρες εκτός Ε.Ε.
 • ΑΦΜ (βεβαίωση απόδοσης εφορίας)
 • βιβλιάριο υγείας
 • Προκαταβολή για δημιουργία καρτέλας (παράβολα)

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ (ΑΜ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Αστυνομική ταυτότητα ή ταυτότητα και άδεια παραμονής για χώρες Ε.Ε. ή διαβατήριο και άδεια παραμονής για χώρες εκτός Ε.Ε.
 • ΑΦΜ (βεβαίωση απόδοσης εφορίας)
 • βιβλιάριο υγείας
 • προκαταβολή για δημιουργία καρτέλας (παράβολα)
 • ταυτότητες γονέων

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ Α1, Α2, Α’

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Αστυνομική ταυτότητα ή ταυτότητα και άδεια παραμονής για χώρες Ε.Ε. ή διαβατήριο και άδεια παραμονής για χώρες εκτός Ε.Ε.
 • δίπλωμα (εάν υπάρχει κάποιας άλλης κατηγορίας)
 • ΑΦΜ
 • προκαταβολή για δημιουργία καρτέλας (παράβολα)

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ)

Βασική προϋπόθεση η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • 8 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Αστυνομική ταυτότητα ή ταυτότητα και άδεια παραμονής για χώρες ε.ε ή διαβατήριο και άδεια παραμονής για χώρες εκτός Ε.Ε.
 • ΑΦΜ (βεβαίωση απόδοσης εφορίας)
 • βιβλιάριο υγείας
 • προκαταβολή για δημιουργία καρτελών (παράβολα)

ΦΟΡΤΗΓΟ (C ΠΕΙ)

Για το φορτηγό ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Αστυνομική ταυτότητα ή ταυτότητα και άδεια παραμονής για χώρες Ε.Ε. ή διαβατήριο και άδεια παραμονής για χώρες εκτός Ε.Ε.
 • ΑΦΜ (βεβαίωση απόδοσης εφορίας)
 • δίπλωμα (κατηγορίας Β’)
 • ΑΦΜ
 • προκαταβολή για δημιουργία καρτέλας (παράβολα)

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (D ΠΕΙ)

Για το λεωφορείο ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Αστυνομική ταυτότητα ή ταυτότητα και άδεια παραμονής για χώρες Ε.Ε. ή διαβατήριο και άδεια παραμονής για χώρες εκτός Ε.Ε.
 • ΑΦΜ (βεβαίωση απόδοσης εφορίας)
 • δίπλωμα (κατηγορίας Β’)
 • ΑΦΜ
 • προκαταβολή για δημιουργία καρτέλας (παράβολα)

ΝΤΑΛΙΚΑ (CE)

Βασική προϋπόθεση για τον υποψήφιο οδηγό είναι να έχει στην κατοχή του δίπλωμα φορτηγού (C ΠΕΙ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Αστυνομική ταυτότητα ή ταυτότητα και άδεια παραμονής για χώρες Ε.Ε. ή διαβατήριο και άδεια παραμονής για χώρες εκτός Ε.Ε.
 • ΑΦΜ (βεβαίωση απόδοσης εφορίας)
 • δίπλωμα (κατηγορίας C’)
 • ΑΦΜ
 • προκαταβολή για δημιουργία καρτέλας (παράβολα)